Dana 13. studenog objavili smo tekst pod nazivom Izrabljivanje radnika Koke na koji su stigla četiri ispravka informacije od strane Sindikata PPDIV. Ispravke objavljujemo u cijelosti:

Sindikat PPDIV u cijelosti osporava iznesene navode o njegovom navodnom neradu i navodnom “savezništvu” s Upravom društva Koka d.d. te (ne)djelovanju na štetu radnika. Sindikat PPDIV cijeni uvredljivim, zlonamjernim i neistinitim navode kojima ga se kvalificira kao “žuti antiradnički sindikat koji je na svim razinama ispunjen birokratima koji gledaju svoj privatni interes”. Kako se u konkretnom slučaju ne radi samo o prenesenom razgovoru s “jednim radnikom” već i o komentiranju sadržaja istog po autoru teksta, razvidno bez ikakvog prethodnog provjeravanja, takvo postupanje Sindikat PPDIV smatra neodgovornim i neprofesionalnim. Dakle, ovdje se ne radi isključivo o prenesenim navodima treće osobe, već o tekstu/članku u kojemu je autor istoga iznio svoj stav vezan za navodne tvrdnje radnika čiji identitet nije otkriven, postupajući s potpunim povjerenjem u istinitost istih, a bez bilo kakve provjere i/ili kontaktiranja Sindikata PPDIV prije objavljivanja spornog teksta. Izričito i oštro Sindikat PPDIV odbacuje zlonamjerne navode iz teksta o tome da bi “prekriženih ruku” gledao opresiju nad radnicima Koke. Netočan je i navod da Sindikat PPDIV u dvije godine nije uspio organizirati sastanak s Upravom. Jedna od temeljnih načela djelovanja Sindikata PPDIV jesu posvećenost borbi za radna prava i unapređenje sustava suodlučivanja radnika i korištenje svih demokratskih metoda borbe za ostvarenje interesa članstva. I u zastupanju interesa našeg članstva zaposlenog u društvu Koka d.d. nikada nismo odstupili od navedenih načela, te poduzimamo sve dopuštene aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja članstva. Svjesni da postoje otvorena pitanja i upoznati s problematikom s kojom se naše članstvo susreće poduzimamo sve legitimne i dopuštene dispozicije kako bi se problemi članova rješavali, te ćemo u tome i nadalje biti jednako uporni i aktivni.

Sindikat PPDIVU cijelosti osporavam iznesene navode o navodnom neradu i navodnom “savezništvu” s Upravom društva Koka d.d. i bio kakvom obliku (ne)djelovanja na štetu radnika, a sve u svojstvu predsjednika Sindikata PPDIV. Cijenim uvredljivim, zlonamjernim i neistinitim navode kojima se Sindikat PPDIV kvalificira kao “žuti antiradnički sindikat koji je na svim razinama ispunjen birokratima koji gledaju svoj privatni interes”, a posebice neistinitim navode da bi, u obavljanju svoje funkcije predsjednika Sindikata PPDIV gledao “svoj privatni interes”. U obavljanju funkcije predsjednika Sindikata PPDIV, postupao sam i postupam u skladu sa moralnim, stručnim i profesionalnim standardima i načelima, napose zakonito i savjesno, u skladu sa svim obvezama i odgovornostima koje iz navedene funkcije proizlaze. Kako se u konkretnom slučaju ne radi samo o prenesenom razgovoru s “jednim radnikom” već i o komentiranju sadržaja istog po autoru teksta, razvidno bez ikakvog prethodnog provjeravanja, takvo postupanje smatram neodgovornim i neprofesionalnim. Dakle, ovdje se ne radi isključivo o prenesenim navodima treće osobe, već o tekstu/članku u kojemu je autor istoga iznio svoj stav vezan za navodne tvrdnje ranika čiji identitet nije otkriven, postupajući s potpunim povjerenjem u istinitost istih, a bez bilo kakve provjere i/ili kontaktiranja prije objavljivanja spornog teksta. Izričito i oštro odbacujem zlonamjerne navode iz teksta o tome da bi “prekriženih ruku” gledao opresiju nad radnicima Koke. Jedna od temeljnih načela djelovanja Sindikata PPDIV, a time i mene predsjednika istoga, jesu posvećenost borbi za radna prava i unapređenje sustava suodlučivanja radnika i korištenje svih demokratskih metoda borbe za ostvarenje interesa članstva. I u zastupanju interesa našeg članstva zaposlenog u Koki nikada nisam odstupio od navedenih načela, te poduzimam sve dopuštene aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja članstva. Svjestan da postoje otvorena pitanja i upoznat s problematikom s kojom se naše članstvo susreće poduzimam sve legitimne i dopuštene dispozicije kako bi se problemi članova rješavali, te ću u tome i nadalje biti jednako uporan i aktivan.

Denis ParadišU cijelosti osporavam iznesene navode o navodnom neradu i navodnom “savezništvu” s Upravom društva Koka d.d. i bio kakvom obliku (ne)djelovanja na štetu radnika, a sve u svojstvu regionalnog povjerenika Sindikata PPDIV. Cijenim uvredljivim, zlonamjernim i neistinitim navode kojima me se kvalificira kao “birokrata2 koji bi u obavljanju svoje funkcije regionalnog povjerenika Sindikata PPDIV gledao “svoj privatni interes”. U obavljanju funkcije regionalnog povjerenika Sindikata PPDIV, postupao sam i postupam u skladu sa moralnim, stručnim i profesionalnim standardima i načelima, napose zakonito i savjesno, u skladu sa svim obavezama i odgovornostima koje iz navedene funkcije proizlaze. Kako se u konkretnom slučaju ne radi samo o prenesenom razgovoru s “jednim radnikom” već i o komentiranju sadržaja istog po autoru teksta, razvidno bez ikakvog prethodnog provjeravanja, takvo postupanje smatram neodgovornim i neprofesionalnim. Dakle, ovdje se ne radi isključivo o prenesenim navodima treće osobe, već o tekstu/članku u kojemu je autor istoga iznio svoj stav vezan za navodne tvrdnje radnika čiji identitet nije otkriven, postupajući s potpunim povjerenjem u istinitost istih, a bez bilo kakve provjere i/ili kontaktiranja prije objavljivanja spornog teksta. Izričito i oštro odbacujem zlonamjerne navode iz teksta o tome da bih “prekriženih ruku” gledao opresiju nad radnicima Koke. Jedna od temeljnih načela djelovanja Sindikata PPDIV, a time i mene kao regionalnog povjerenika istoga, jesu posvećenost borbi za radna prava i unapređenje sustava suodlučivanja radnika i korištenje svih demokratskih metoda borbe za ostvarenje interesa članstva. I u zastupanju interesa našeg članstva zaposlenog u Koki nikada nisam odstupio od navedenih načela, te poduzimam sve dopuštene aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja članstva. Svjestan da postoje otvorena pitanja i upoznat s problematikom s kojom se naše članstvo susreće poduzimam sve legitimne i dopuštene dispozicije kako bi se problemi članova rješavali, te ću u tome i nadalje biti jednako uporan i aktivan.

Davor VrbekU cijelosti osporavam iznesene navode o navodnom neradu i navodnom “savezništvu” s Upravom društva Koka d.d. i bio kakvom obliku (ne)djelovanja na štetu radnika, a sve u svojstvu sindikalnog povjerenika Sindikata PPDIV. Cijenim uvredljivim, zlonamjernim i neistinitim navode kojima se implicira i mene osobno kvalificira kao “birokrata” koji bi u obavljanju svoje funkcije regionalnog povjerenika Sindikata PPDIV gledao “svoj privatni interes”. U obavljanju funkcije sindikalnog povjerenika Sindikata PPDIV, postupao sam i postupam u skladu s moralnim, stručnim i profesionalnim standardima i načelima, napose zakonito i savjesno, u skladu sa svim obavezama i odgovornostima koje iz navedene funkcije proizlaze. Kako se u konkretnom slučaju ne radi samo o prenesenom razgovoru s “jednim radnikom” već i o komentiranju sadržaja istog po autoru teksta, razvidno bez ikakvog prethodnog provjeravanja, takvo postupanje smatram neodgovornim i neprofesionalnim. Dakle, ovdje se ne radi isključivo o prenesenim navodima treće osobe, već o tekstu/članku u kojemu je autor istoga iznio svoj stav vezan za navodne tvrdnje radnika čiji identitet nije otkriven, postupajući s potpunim povjerenjem u istinitost istih, a bez bilo kakve provjere i/ili kontaktiranja prije objavljivanja spornog teksta. Izričito i oštro odbacujem zlonamjerne navode iz teksta o tome da bih “prekriženih ruku” gledao opresiju nad radnicima Koke. Jedna od temeljnih načela djelovanja Sindikata PPDIV, a time i mene kao sindikalnog povjerenika istoga, jesu posvećenost borbi za radna prava i unapređenje sustava suodlučivanja ranika i korištenje svih demokratskih metoda borbe za ostvarenje interesa članstva. U zastupanju interesa našeg članstva nikada nisam odstupio od navedenih načela, te poduzimam sve dopuštene aktivnosti s ciljem poboljšanja položaja članstva. Svjestan da postoje otvorena pitanja i upoznat s problematikom s kojom se naše članstvo susreće poduzimam sve legitimne i dopuštene dispozicije kako bi se problemi članova rješavali, te ću u tome i nadalje biti jednako uporan i aktivan.

Božo Đuras