Dana 18. travnja 2019. objavili smo tekst pod nazivom Teški uvjeti rada u varaždinskoj Koki i tužba PPDIV-a na koji je stigao ispravak informacije od strane Sindikata PPDIV. Ispravak objavljujemo u cijelosti:

U cijelosti osporavam navode koji su izneseni u tekstu, a kojima se javnost informira o tome da je Sindikat PPDIV cit: “uputio našem portalu zbog teksta o uvjetima rada u varaždinskoj Koki” četiri tužbe. Sindikat PPDIV već je demantirao takvu tvrdnju, no smatra potrebnim ponoviti kako je ista netočna jer Sindikat PPDIV nikoga ne goni, već je podigao jednu tužbu (ne četiri) radi zaštite svojih legitimnih interesa, odnosno radi povrede časti i ugleda ranijim objavama Radničkog portala.

Nadalje, netočna je i tvrdnja da je tužba upućena radi pisanja o uvjetima rada u varaždinskoj Koki. Informiranje javnosti o lošim uvjetima rada, kao i senzibiliziranje javnosti o problemima s kojima se radnici susreću u pojedinim poduzećima, svakako je hvalevrijedna aktivnost koju Sindikat PPDIV pozdravlja i kojoj daje punu podršku. U konačnici, i sam je Sindikat PPDIV nebrojeno puta u suradnji s medijima informirao o problemima s kojima se njegovi članovi susreću. Stoga Sindikat PPDIV nije podnio tužbu zbog pisanja o lošim uvjetima rada u dotičnoj tvornici, kako se to neistinito navodi u spornom tekstu, već je tužba podnesena zato što su tom prilikom na Radničkom portalu izneseni vrlo uvredljivi i neistiniti navodi o radu Sindikata PPDIV-a i njegovih dužnosnika u navedenom poduzeću te su iznesene neistine povrijedile čast i ugled Sindikata i njegovih dužnosnika.

U nastavku spornog teksta navedeno je da je u Koki 2016. godine izbio štrajk kojeg cit: “PPDIV tada nije podržao”. Ova je informacija nepotpuna i ima za cilj obmanjivanje javnosti, a svakako je i uvredljiva. Točno je, naime, da Sindikat PPDIV nije podržao štrajk koji je izbio u ljeto 2016. godine, ali iz razloga što se radilo o tzv. “divljem štrajku” koji se dogodio spontano, nenajavljeno i koji nije bio zakonit, zato što nisu bile ispunjenje pretpostavke iz Zakona o radu koje bi trebale biti ispunjene da bi štrajk bio legitiman. Međutim, u spornom trenutku Sindikat PPDIV, odnosno tadašnje vodstvo sindikata i stručne službe sindikata, intenzivno su i kontinuirano savjetovali članove sindikata koji su sudjelovali u “divljem štrajku” da prekinu spontanu obustavu rada kako ne bi došlo do otkaza ili do drugih štetnih posljedica za radnike.

U nastavku je iznesena tvrdnja da Sindikat PPDIV u naredne tri godine nije cit: “ni uspio organizirati sastanak s upravom da se poboljšaju uvjeti rada”. I ova je tvrdnja sasvim netočna i neistinita. Tadašnji glavni sindikalni povjerenik Sindikata PPDIV-a u KOKI d.d., prije i nakon spomenute spontane obustave rada, u nekoliko je navrata organizirao sastanak s Upravom KOKE d.d. te je na završnom sastanku s Upravom društva dogovoreno na koji će se način radnicima isplatiti odrađeni prekovremeni sati, dogovoreno je povećanja naknade za rad nedjeljom, zatim intenzivnije ustrajanje na popunjavanju nedostajućeg broja radnika te je dogovoreno da će se izvršiti analiza usklađenosti ugovora o radu s poslom kojeg radnici faktično obavljaju. Također je dogovoreno da će uži tim sindikalnih povjerenika Sindikata PPDIV-a sjesti s poslodavcem nakon određenog perioda i razmotriti mogućnost povećanja plaće, a dogovorene su i još neke pogodnosti za radnike. Povrh navedenoga, s Upravom KOKE d.d. organizirano je još nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o pobrojanim temama, a u periodu između 2016. godine pa do sada na inicijativu Sindikata PPDIV-a organizirani su i provedeni izbori za radničko vijeće te izbori za povjerenika radnika za zaštitu na radu. Dodajem kako su i u ovom trenutku aktualni razgovori s upravom KOKE d.d. oko aktualnih tema iz radnog odnosa.

S tim u vezi, i nastavna tvrdnja da cit: “Ako PPDIV ništa ne čini, on je objektivno na strani Uprave” sasvim je netočna i uvredljiva, jer Sindikat PPDIV kroz intenzivan socijalni dijalog kojeg svakodnevno s Upravom KOKE d.d. vodi glavni sindikalni povjerenik Sindikata PPDIV i predsjednik Radničkog vijeća, kao i kroz dijalog koji se provodi na razini regionalnog povjerenika, i konačno predsjednika Sindikata PPDIV-a, ulaže velike napore da se poboljšaju materijalna i ostala prava radnika u KOKl d.d.

Nadalje, u tekstu je navedeno da Sindikat PPDIV pokušava cit: “zastrašiti i financijski uništiti” Radnički portal. I ova je tvrdnja neistinita, jer Sindikatu PPDIV nije u cilju nikoga uništiti. Sindikat PPDIV nije niti će ikada biti protiv slobode izražavanja u medijima. Međutim, u konkretnom slučaju iznesene su sasvim neistinite, netočne i nepotpune informacije o radu Sindikata PPDIV-a bez da se sindikat o tome imao prilike očitovati. Dakle, sporne (dez)informacije i ovoga su puta objavljene bez prethodne provjere njihove točnosti s našim sindikatom i bez prethodnog pribavljanja očitovanja samog sindikata o prenesenom sadržaju.

Sindikat PPDIV smatra potrebnim dopuniti i iznijetu tvrdnju da cit: “Umjesto da se sredstva sindikata koriste za štrajkački fond kada bi došla vremena za to, čime bi radnicima pokazali da stoje uz njih, sindikalno rukovodstvo novac troši na tužbe portala koji piše o lošim uvjetima”, a vezano za tvrdnju da cit: “jednu sudsku pristojbu za privatnu tužbu plaća sindikat”. Ova je tvrdnja netočna, nepotpuna i kao takva dezinformirajuća, jer Sindikat PPDIV, kao i većina sindikata, ima pravila.

O pružanju besplatne pravne pomoći članovima sindikata. Spomenutim pravilima navedeno je u kojim se slučajevima i u kojem opsegu pruža pravna pomoć, a ista obuhvaća, između ostalog, i snošenje troškova sudskog postupka. Uz to što se iz novčanih sredstava sindikata, pod točno određenim uvjetima, osigurava snošenje troškova sudskog postupka, Sindikat PPDIV ima i posebni štrajkački fond za koji se izdvaja dio sindikalne članarine, a sredstva iz tog fonda aktiviraju se kada Sindikat PPDIV organizira štrajk, pod uvjetom da je isti organiziran pod zakonom propisanim pretpostavkama. Stoga se tvrdnjom da se sredstva sindikata ne koriste za štrajkački fond, već u druge svrhe, obmanjuje javnost, a svakako vrijeđa i ugled i čast Sindikata PPDIV-a.

I konačno, nužno je osvrnuti se na na navode koji aludiraju da Sindikat PPDIV nije borbeni sindikat. Autoru teksta očito nije poznata činjenica da je Sindikat PPDIV dugi niz godina, od samog početka djelovanja, aktivni sudionik javnih prosvjeda, sindikalnih akcija i štrajkova. U prilog tome govori i podatak da je od 2000. godine pa nadalje Sindikat PPDIV organizirao, vodio i sudjelovao u čak 72 akcije javnih prosvjeda, najava štrajkova i štrajkova, s time da ova brojka ne uključuje provedene postupke mirenja.

Slijedom prethodno navedenog, predlažem da Naslov bez odlaganja postupi sukladno člancima 40., 41. i 42. Zakona o medijima te da se objavi ispravak i isprika u gore navedenom obliku uvažavajući i ostale odredbe Zakona o medijima vezane za objavu ispravka.

U slučaju nepostupanja sukladno iznesenom, Sindikat PPDIV će radi zaštite svojih interesa biti prisiljen poduzeti i druge radnje koje mu stoje na raspolaganju u vidu pokretanja odgovarajućih postupaka.

S poštovanjem,
SINDIKAT PPDIV
zastupan po predsjedniku Denisu Paradišu