Radnički portal je medij kojim se nastoji raditi na osvještavanju i organiziranju radnika u klasnoj borbi protiv kapitalizma kao izrabljivačkog sistema. Namjera portala jest razvijanje klasne svijesti, naglašavanje nužnosti borbe i međusobnog povezivanja radnika, javno promicanje interesa radništva te politizacija radničkih problema, putem objavljivanja tekstova različitih vrsta (vijesti, teme, analize, intervjui…). Portal polazi od temeljne postavke kako upravo radnička klasa ima središnju ulogu u ukidanju kapitalističkih društvenih odnosa čime ne ukida samo vlastitu eksploataciju, već i eksploataciju na razini čitavog društva.

Radnička klasa nalazi se u eksploatatorskom kapitalističkom sistemu, utemeljenom na kapital-odnosu putem kojeg kapitalisti kao vlasnici sredstava za proizvodnju prisvajaju višak vrijednosti proizveden upravo od radnika. Radnici su tako primorani iznajmljivati svoju radnu snagu kako bi preživjeli, dok kapitalist istovremeno parazitira na njihovom radu i bogati se daljnjom oplodnjom proizvedenog viška. Iako je u nekim segmentima položaj radnika danas različit od položaja radnika u 19. i ranom 20. stoljeću, kapital-odnos kao temelj eksploatacije ostao je isti. Mnoge životne nedaće kroz koje radnici danas prolaze posljedica su upravo takvog odnosa.

Položaj radnika u Hrvatskoj u vrlo je nezavidnom položaju uzimajući u obzir razorne učinke tranzicije u kapitalizam, što uključuje privatizaciju društvene imovine, deindustrijalizaciju, gubitak radnih mjesta te prilagođavanje tržišnim principima zasnovanim na imperativu profita i stihiji, umjesto na društvenim potrebama i planu. U tom smislu, materijalno stanje radnika u Hrvatskoj u strmoglavom je padu zadnjih četvrt stoljeća, a i svaka je vlada sustavno radila na dokidanju radničkih prava, kao i na pasivizaciji mogućeg otpora razjedinjavanjem radničke klase i serviranjem lažnih rješenja te nazadnih ideologija. K tome, neposredna radnička pitanja i problemi na radnim mjestima pomaknuti su na sâm rub javnoga diskursa što je također doprinijelo i izvjesnom gubitku klasne svijesti te potrebnosti društvenoga angažiranja.

Zbog svega navedenoga Uredništvo Radničkog portala svjesno je nužnosti dizanja klasne svijesti i stalnog dovođenja radničkih tema u centar pozornosti. U tu svrhu Uredništvo će nastojati ostvarivati što više kontakata s radnicima na terenu, raditi intervjue, bilježiti radničke priče i sl. Uz to, sukladno širem društveno-političkom kontekstu, oblikovat će relevantne teme te pisati analize koje povezuju neposredna radnička pitanja s drugim događajima u društvu.