Današnje jutro obilježila je tragedija u sektoru razminiranja – u naselju Zemunik u Zadarskoj županiji prilikom razminiranja poginuo je šezdesetgodišnji pirotehničar Antun Alošinac koji se tim poslom bavio 20 godina.

Poginuli pirotehničar treća je žrtva tržišne utakmice i tzv. trke za kvadratima ove godine, a crna brojka postaje još crnja ako spomenemo da se radi o omjeru 1:200, budući da je pirotehničara u Hrvatskoj sveukupno nešto više od šest stotina, te ako se prisjetimo ukupne brojke poginulih od 1996. do danas koja uključuje 203 osobe, od kojih su 38 pirotehničari.

Posao pirotehničara iznimno je opasan i u najboljim uvjetima, na najravnijem terenu, s kvalitetnom zaštitnom opremom, a ekstremno opasan u uvjetima u kojima rade pirotehničari u Hrvatskoj, pogotovo sada kada za odraditi ostaju najteži tereni, kad se uglavnom mora raditi ručno i kada sigurnost ni izbliza nije na razini. Najveći problem u ovoj branši je tržišna utakmica u koju je država razminiranje gurnula 1998. po direktivi Svjetske banke. Zbog tržišne utakmice snižava se cijena kvadrata, a manja cijena traži veći učinak pa pirotehničar mora svakodnevno raditi sulud broj kvadrata. Posljedično, smanjuje se kvaliteta rada, smanjuje se sigurnost za njega samog i još više mu je ugrožen život, a radnik osjeća stalan pritisak zbog straha da neće stići odraditi zadan broj.

Razminiranje nikada nije smjelo dospjeti na tržište, a kad je to dozvolila, tadašnja je vlada stala na stranu profita i u stranu gurnula ljudske živote. Do danas se niti jedna vlada nije potrudila riješiti ovaj gorući problem, stoga je vrijeme da se radnici ujedine, a kao ispravna alternativa nudi se samo micanje razminiranja s tržišta.