Sindikalna podružnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi pripreme za štrajk. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Dana 3. veljače 2017. g. sindikalna podružnica Fakulteta je uputila v. d.-u dekana Filozofskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Željku Holjevcu zahtjev za nastavkom prekinute sjednice Fakultetskog vijeća od 31. siječnja 2017. godine. To smo učinili temeljem zahtjeva članova Sindikata, zaposlenika Fakulteta, za poduzimanjem konkretnih sindikalnih akcija kako bi se u prvom redu osigurala mogućnost ostvarivanja njihovih radnih, socijalnih, gospodarskih i profesionalnih prava i interesa, uključujući pravo zaposlenika da preko rada samog Vijeća sudjeluju u upravljanju Fakultetom. Apelirali smo na v. d.-a dekana da u najkraćem mogućem roku uspostavi normalno funkcioniranje Fakulteta, odnosno Fakultetskoga vijeća kako u protivnom ne bi bili prisiljeni povrijeđena prava naših članova ostvariti putem štrajka.

Sjednicu Fakultetskog vijeća v. d. dekana je sazvao za sutra 16. veljače 2017. g. To svakako otvara brojna pitanja o razlozima zbog kojih je nastavak prekinute sjednice sazvan nakon više od dva tjedna, tim više jer su gotovo sve točke novopredloženog dnevnoga reda sutrašnje sjednice istovjetne onima koje su bile pripremljene za prekinutu sjednicu 31. siječnja 2017. g. (u pozivu se ne ističe da je riječ o nastavku prekinute sjednice). Činjenica da novopredloženi datum dolazi dva dana nakon sjednice Senata, umjesto desetak dana ranije, čime bi se, naime, omogućilo da se Senat izjasni o pojedinim točkama s Vijeća i na taj način formalno završilo njihovo prihvaćanje, ujedno znači kako se daljnja procedura rješavanja nagomilanih predmeta prolongira najmanje do ožujka i nove sjednice Senata. Takvo postupanje privremene Uprave Filozofskoga fakulteta i njezinoga čelnika ne potvrđuje njihovu iskrenu želju za brzim i efikasnim rješavanjem nagomilanih problema te ne daje vjerodostojnost višekratno ponovljenom stavu v. d. dekana kako su kako su nagomilani predmeti, uz pokretanje postupka izbora novog dekana, njegov prioritet, zbog čega je, uostalom, imenovan od strane Senata. Iz svega navedenog može se zaključiti upravo suprotno – privremenoj Upravi Fakulteta niti je na prvom mjestu rješavanje statusa zaposlenika samoga Fakulteta, a ni brojnih drugih kolega s drugih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, njih gotovo 400 (!) koji od rujna 2016. godine čekaju izjašnjavanje Vijeća o njihovim predmetima, a niti im je stalo do provođenja odluka Senata koji ih je prije točno četiri mjeseca i imenovao na ove funkcije.

Sutrašnja sjednica Fakultetskog vijeća, stoga, predstavlja posljednju mogućnost da se počne rješavati višemjesečna kriza u redovnome funkcioniranju Filozofskoga fakulteta, ali i Sveučilišta u Zagrebu. Stav je sindikalne podružnice NSZVO-a da čelnik ustanove može postupati isključivo po Statutu Filozofskoga fakulteta, a to znači da je dužan voditi sjednicu u skladu s voljom većine članova Vijeća. Tu prije svega mislimo na spor oko utvrđivanja dnevnoga reda sjednice. Prema Statutu, dekan predlaže dnevni red, a Vijeće ga usvaja većinom glasova prisutnih članova. Svaku opstrukciju Statuta Fakulteta, utvrđene procedure, a naposljetku i demokratskih načela od strane čelnika ustanove ili bilo kojeg drugog pojedinca ili skupine u Vijeću, koja bi ponovo dovela do prekida sjednice Vijeća i ponovnog odgađanja svih neriješenih predmeta, biti će razlog pokretanja štrajka zaposlenika na Filozofskome fakultetu.

Odgovornost je poslodavca, zastupanog po njegovu predstavniku v.d. dekana da osigura normalno i redovito funkcioniranje Vijeća.

Ističemo kako su u ovom slučaju nakon više od četiri mjeseca iscrpljene sve druge pravne mogućnosti djelovanja i rješavanja nastale situacije unutar sustava visokog obrazovanja i znanosti te da je ovime kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu izašla van okvira mogućnosti redovnog institucionalnog upravljanja.

Sindikalna podružnica štrajk u kojeg ulazi ne nameće voljom sindikalnih povjerenika nego će, kako je Statutom Sindikata predviđeno, prvo provesti referendum među svojim članovima. Referendum je planiran za 20. i 21. veljače, a odluku o provođenju referenduma sindikalna će podružnica donijeti s obzirom na ishod sutrašnje sjednice. U slučaju da se Statutom predviđena većina članova Sindikata na Filozofskome fakultetu izjasni za štrajk, tada će Sindikalna podružnica započeti s daljnjim predviđenim koracima za provedbu štrajka.

 

U ime sindikalne podružnice NSZVO-a:

dr.sc. Predrag Marković, izv. prof.
glavni povjerenik NSZVO-a
na Filozofskom fakultetu

Radnička pisma

Radnički portal kreće s objavljivanjem radničkih pisama te ovim putem pozivamo sve radnice i radnike da nam se obrate s pričom s vlastitog radnog mjesta koju bismo onda objavili (moguće je i anonimno) na portalu. Cilj radničkih pisama jest u konkretnom raskrinkavanju pojedinačnih slučajeva eksploatacije i u podizanju svijesti o stanju radničke klase danas u kapitalizmu.

Radnička pisma možete slati u inbox FB stranice Radničkog portala ili na e-mail: urednistvo@radnicki.org