Novi broj studentskog časopisa “k” bavi se radničkom kulturom i književnošću. Osim što se time kultura i književnost relociraju iz uskog kruga intelektualnih elita, studenti pokazuju svijest o povezivanju s radništvom kao subjektom koji čini većinu društva i ima revolucionarni potencijal.

Jučer je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održana promocija 13. broja časopisa za književnu i kulturalnu teoriju “k” koji uređuju studenti komparativne književnosti. Temat ovog broja je “Radnička kultura i književnost”. Time su sami urednici, kako su rekli, čitateljstvu htjeli približiti kulturno stvaralaštvo koje zbog nerijetko programatske prirode uporno izbjegava nišu kulture s velikim K. Mogli bismo reći i da temat posvećen književno-kulturnom stvaralaštvu radničke klase predstavlja važan biljeg u odmaku od mainstream tema u kulturi i književnosti koje uglavnom počivaju na pretpostavkama da su kultura i umjetnost stvar određene elite odvojene od života i rada masa. Urednici ovog broja časopisa “k” podosta nas razuvjeravaju od toga.

Na promociji je bilo nekoliko desetaka studenata, profesora, asistenata i pripadnika kulturne ljevice. Uvodnu je riječ održao glavni urednik ovog broja Zoran Veselinović, inače apsolvent filozofije i komparativne književnosti, te pročelnica Odsjeka za komparativnu književnost prof. dr. sc. Željka Matijašević. Nakon toga su u kratkim crtama tematske cjeline predstavili članovi uredništva, redom studenti komparativne književnosti Veronika Mesić, Petra Požgaj i Matko Brusać. Časopis je podijeljen na autorske radove i prijevodni blok – tri su autorska rada i četiri prijevodna bloka koji su podijeljeni uže tematski. Prvi dio prijevodnog bloka čine tekstovi o radnicama i kulturnim praksama u New Yorku s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, drugi dio bavi se tzv. freeter književnošću (japanski prekarni radnici devedesetih godina), u trećem dijelu mogu se čitati tekstovi o ženskoj revolucionarnoj prozi iz tridesetih godina, a u četvrtom dijelu tematizira se radnička književnost u vrijeme Vajmarske Njemačke.

Svako pojavljivanje radničke klase kao predmeta interesa u nekom prostoru medijskog ili stručnog djelovanja od izuzetne je važnosti za oblikovanje radničke klase kao subjekta

Nastanak ovog temata časopisa “k” i njegova prezentacija (časopis je ograničene naklade – 300 besplatnih primjeraka, ali bit će dostupan i online u pdf formatu) važni su iz više razloga. Prvi razlog, već naveden na početku, odnosi se na nužnu rekonceptualizaciju kulture i književnosti koja je u ovom slučaju doista u rukama naroda, a ne povlaštene intelektualne elite ili elite općenito. Drugi razlog može se pronaći u samom odnosu koji studenti imaju spram područja svoga bavljenja – tematiziranje radništva kroz prizmu studijskog predmeta pokazuje da je dostignuta određena razina povezanosti s radnicima koja, makar i samo na simboličkoj razini, predstavlja zapravo jedan vid nužnosti artikulacije studentsko-radničke solidarnosti što često izostaje upravo kod trenutnih ili budućih akademskih radnika. Treći razlog je načelne prirode – svako pojavljivanje radničke klase kao predmeta interesa u nekom prostoru medijskog ili stručnog djelovanja od izuzetne je važnosti za oblikovanje radničke klase kao subjekta – radi se o tome da radnici konačno opet postanu vidljivi, da se izađe izvan okvira višedesetljetnog zanemarivanja i ignoriranja radničke klase pod utjecajem nesmiljene restauracije kapitalizma.

U uvjetima u kojima radnici kao društvena skupina ne mogu dobiti ni svoje mjesto na nacionalnoj televiziji, o čemu smo već i pisali, krajnje je pohvalno da se studenti aktivno bave jednim segmentom života i rada radničke klase te da općenito u centar dovode radnike kao onu klasu koja čini većinu društva i o čijem radu zavisi stabilnost i egzistencija društva uopće. Prepoznavanje toga jedan je važan korak i prema prepoznavanju revolucionarne zadaće te iste klase koja ukidanjem svoje eksploatacije ukida i tlačiteljski klasni sustav kao takav. No, da bi se taj ključni korak uopće mogao napraviti čini se da je potrebno proći još neke međukorake. A jedan od njih je svakako taj da se i širi dio inteligencije konačno stane povezivati s radništvom.

Besplatno se pretplatite na dvotjedni izbor članaka Radničkog portala.