Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat hrvatskih željezničara poslali su zahtjev resornom ministru Butkoviću kojim traže smjenu uprave HŽ Carga, društva od strateškog interesa Hrvatske, koje zbog lošeg upravljanja kontinuirano propada. Zahtjev upućen ministru Butkoviću prenosimo u cijelosti:

Poštovani ministre,

Ponovno Vas upozoravamo na neodrživo stanje u tvrtki od strateškog interesa, nacionalnom željezničkom prijevozniku, društvu HŽ Cargo d.o.o.

Loše upravljanje reflektira se kroz rezultate koje društvo ostvaruje: iako je ukupni prijevoz robe u RH rastao, a i željeznički udio u prijevozu prošle godine porastao je u ukupnom prijevozu robe sa 14 na 17%, HŽ Cargo kontinuirano smanjuje obujam prijevoza tereta.

U razdoblju I-IX 2016. HŽ Cargo je prevezao 6.045 mln tona, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine pad od 19,3%, čime su i prihodi od prijevoza manji za 104 mil. kn ili 25,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Umjesto stalnog otpuštanja radnika koje HŽ Cargo provodi, Društvo bi trebalo kroz misiju trajno udovoljiti zahtjevima kupaca i korisnika usluga, vlasnika i drugih zainteresiranih strana, primjenom visokostandariziranih tehnologija uz pomoć osposobljenih i motiviranih zaposlenika.

Isto tako kroz viziju – stvoriti tržišno usmjerenu tvrtku koja će usluge teretnog prijevoza pružati na konkurentan, siguran, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način.

Lošim rezultatima poslovanja nije „kriva” samo konkurencija (neminovnost na liberaliziranom tržištu željezničkih usluga), već slaba priprema Društva za nju. To se posebno očituje u kroničnom nedostatku vučnih i vučenih vozila, ali i neekonomičnom korištenju postojećih vozila. Slaba organizacija prijevoza i kašnjenje u prijevozu korisnike prijevoza tjera prema konkurenciji. Proglašenjem viška dijela radnika omogućeno je konkurenciji da dobiju gotove radnike u čije usavršavanje nije potrebno uložiti novčana sredstva. Ujedno višak izvršnih radnika u Društvu omogućava konkurenciji povećanje tržišnog udjela u željezničkom prijevozu roba njihovim preuzimanjem. Konkurencija nema problema s nedostatkom voznih sredstava već nedostatkom stručnih izvršnih radnika.

Strani operateri u željezničkom prijevozu su prošle 2015. godine imali udio u tek nešto više od 1%, dok ove bilježe rast i već su na 11,2% ukupnog tržišta, te preuzimaju terete HŽ Cargu.

Ovakav ukupni prihod od rada kao i prihod od prijevoza odražava se na financijski rezultat u obliku povećanja gubitka u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu. Uprava gubitak tereta i prijevoza, kao i manje prihode kompenzira isključivo otpuštanjem radnika.

Početkom 2016. godine već je provedeno smanjenje radnika, otišlo je 138 radnika, a sada se predlaže još dodatnih 186 među kojima i 16 njih s višom i visokom spremom. Takav luksuz ne može si priuštiti ni jedna tvrtka osim očito HŽ Cargo.

Stoga tražimo od Vas da hitno i bez odgađanja provedete smjenu Uprave društva HŽ Cargo i na čelo tvrtke imenujete stručne ljude koje će moći i znati odgovoriti zahtjevima i izazovima na liberaliziranom tržištu željezničkog prijevoza te zaustaviti propadanje tvrtke koja je od strateškog interesa za RH.

Ukoliko ne dobijemo Vaš hitni odgovor, bit ćemo prisiljeni organizirati industrijske akcije i javne prosvjede željezničara s ciljem upoznavanja javnosti sa štetnim poslovanjem i ubrzanim propadanjem HŽ Carga.

U cilju traženja rješenja, spremni smo se u svakom trenutku odazvati na razgovor.

Sindikat željezničara Hrvatske,
Zoran Maršić

Sindikat hrvatskih željezničara,
Ivan Forgač

U Zagrebu, 29. 11. 2016.