Pod nazivom “Zaustavimo siromaštvo i poniženje u starosti!” u šest hrvatskih gradova sutra se održavaju prosvjedi umirovljenika. Prenosimo ključne zahtjeve prosvjeda i dajemo našu punu potporu s naglaskom na zajedničku borbu radnika i umirovljenika.

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) sutra će održati prosvjede u nekoliko gradova (Zagreb, Split, Pula, Osijek, Zadar, Slavonski Brod) s ciljem da se upozori na siromaštvo i ponižavajuće uvjete u kojima živi veliki broj umirovljenika. Kao razloge za prosvjed SUH navodi da je svaka treća osoba iznad 65 godina u zoni siromaštva, da polovica umirovljenika ima niže mirovine nego što je granica siromaštva kod nas (a to je 2085 kn), a 57 posto njih ima nižu mirovinu od prosječne, koja iznosi 2269 kn. Zadnji podatak nam govori da je medijalna mirovina znatno niža od prosječne, odnosno da i već ionako niska prosječna mirovina ne pokazuje realno stanje stvari. Također se u razlozima prosvjeda navodi da umirovljeni od 1999. pa nadalje imaju 19 posto niže mirovine od onih koji su prije toga otišli u mirovinu, te da su u zadnjih 18 godina mirovine zaostale 14 posto za plaćama. Čak 100 000 umirovljenih ima mirovinu ispod 500 kn, a udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosi oko 38 posto, dok je europski prosjek 65 posto.

SUH je iznio tri grupe zahtjeva.

Prva se odnosi na zaustavljanje siromaštva, a ovo su neki od zahtjeva: povećanje mirovina za 19 posto za umirovljene od 1999. s obračunom razlike od dana umirovljenja; povećanje aktualne vrijednosti mirovina za 14 posto da se nivelira zaostajanje za plaćama; uvođenje minimalne mirovine u iznosu 50 posto od minimalne plaće; uvođenje naknade za starije osobe koje nemaju mirovinu niti drugih prihoda; zadržavanje mirovine uz određeni postotak partnerove u slučaju smrti; pravo na različite oblike rada bez obustave mirovine…

Druga grupa zahtjeva odnosi se na zdravstvenu zaštitu: ne vraćati zdravstvenu riznicu u državni proračun; zadržati dopunsko osiguranje pri HZZO-u, te ne poskupljivati ga; uvođenje novog cenzusa za oslobađanje od plaćanja dopunskog osiguranja prema liniji siromaštva; ukidanje dodatnog zdravstvenog doprinosa za umirovljenike; uvođenje mjesta za predstavnike umirovljenika u Upravnom vijeću HZZO-a.

U trećoj grupi su zahtjevi vezani za pravo na dijalog i suodlučivanje: pokretanje rada Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije; uvođenje povjerenstva za umirovljenike na nivou lokalne samouprave; uključivanje predstavnika umirovljenika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača; uvođenje pravobranitelja za starije osobe; civilni nadzor nad domovima umirovljenika; reforma drugog (obaveznog) mirovinskog stupa u dobrovoljni…

Ovi zahtjevi pokazuju da su problemi umirovljenika većim dijelom dobro detektirani i da su zahtjevi na dobrom tragu, budući da su usmjereni na poboljšanje standarda najugroženije skupine umirovljenika, u koju se može ubrojiti ogromna većina umirovljenika. No ovome svakako treba dodati i sistemsku uvjetovanost lošeg položaja umirovljenika – omjer zaposlenih i umirovljenih je izrazito nepovoljan i alarmantan (bliži se 1:1), zaposlenost opada ili stagnira, sve veći broj radno sposobnih odlazi vani. Osim velikog postotka nezaposlenosti, glavni razlozi egzodusa su niske plaće i nesigurna radna mjesta. Za poboljšanje umirovljeničkog standarda i većih mirovina nužan je i veći broj zaposlenih, veće plaće i sigurnija radna mjesta. A sve to je u suprotnosti sa interesima poduzetničkog sloja odnosno kapitala, kome služe sve redom vlade RH, koje su, bez obzira na retoriku, antiradničke pa samim tim i antiumirovljeničke. Današnje porazno stanje radnika i umirovljenika direktna je posljedica kapitalističkog poretka u kojem parazitska manjina iz privatnog i državnog sektora živi na radu društvene većine. Stoga je sastavni dio umirovljeničke borbe i radnička borba.

Mi dajemo punu podršku prosvjedu SUH-a, a ovaj prosvjed bi trebao biti korak u borbi za radnička i umirovljenička prava (u suštini se radi o jednoj zajedničkoj borbi), koja bi se trebala dalje nastaviti raznim vrstama sindikalnih i političkih akcija. Zahtjeve SUH-a treba podržati što veći broj sindikata, radnika i organizacija ljevice, a s umirovljenicima se trebaju solidarizirati ostale deprivilegirane društvene skupine. Dosta je bilo životarenja i služenja društvenim parazitima.

Stoga dođite sutra na neku od sljedećih lokacija:

Zagreb- Manduševac, 12 sati
Pula, Trg Portarata, 12 sati
Split, Zapadna obala, 12 sati
Osijek, Trg slobode, 12 sati
Slavonski Brod, Korzo, 12 sati
Zadar, Poljana Pape Ivana Pavla II, 16 sati