Potpisivanjem kolektivnog ugovora za pirotehničare tvrtke Mungos stečen je preduvjet za granski kolektivni ugovor. Takav ugovor odredio bi visinu bruto plaće dostojnu teškog posla, a ona više ne bi ovisila o broju odrađenih dana. Potpisivanje ugovora pirotehničarima bi značilo nestanak brige oko odrađene kvadrature za koju je odgovoran tržišni imperativ za što većim brojem kvadrata koji uvjetuju plaću, a ujedno i nestanak egzistencijalnog pritiska kojeg uzrokuje trenutni izračun plaće. Novi sindikat krenuo je u borbu za kolektivni ugovor, a trenutno nastoje informirati klubove zastupnika u Saboru o stanju u razminiranju te aktualnu Vladu primorati da donese političku odluku – je li im bitnija sigurnost pirotehničara ili odrađena kvadratura.

Konferencija za novinare s temom: “Da li je Vladi Republike Hrvatske važniji broj razminiranih kvadrata ili život i sigurnost pirotehničara?!” održana je u petak, 27. siječnja 2017. godine u Novom sindikatu. Govornici na konferenciji bili su Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, pirotehničar Angel Arsov, jedan od njihovih povjerenika u djelatnosti razminiranja te Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata. Predstavnici sindikata izvijestili su o trenutno aktualnoj akciji – lobiranju po klubovima saborskih zastupnika sa željom da ih se pridobije da donesu političku odluku o razminiranju: je li im bitnija sigurnost pirotehničara ili odrađena kvadratura.

Mario Iveković opširno je ispričao o problemima u sektoru razminiranja, dosadašnjim postignućima, novim zahtjevima i daljnjim koracima koji se čine da bi se ostvarili dostojanstveni uvjeti rada za pirotehničare. Po mišljenju Novog sindikata, problemi u sektoru razminiranja započeli su još krajem devedesetih kad je razminiranje postalo tržišna djelatnost. Novi sindikat u sektoru razminiranja djeluje već sedam godina i od prvoga dana upozorava da se djelatnost nije smjela staviti na tržište. U politici razumijevanja za ovu činjenicu nije bilo, sve do podrške vlade Tihomira Oreškovića i ministra unutarnjih poslova Orepića kad je rečeno da nakon potpisivanja kolektivnog ugovora za pirotehničare tvrtke Mungos u srpnju 2016. slijedi sklapanje granskog kolektivnog ugovora. No, do danas u Vladi nisu napravljeni pomaci u tom smjeru.

Svi se pirotehničari slažu da kolektivni ugovor koji je trenutno potpisan za tvrtku Mungos postane granski kolektivni ugovor u sektoru razminiranja. Za nas bi to jako puno značilo jer onda više ne bi imali taj egzistencijalni pritisak – koliko radnih dana imaš – jer ovako nikad na kraju mjeseca ne znaš koliku ćeš plaću imati.

“Prošlo ljeto organizirali smo štrajk u tvrtci Mungos s ciljem da se pirotehničarima u Mungosu omoguće dostojanstveni uvjeti rada, da se umanji pritisak na pirotehničare, da se ukloni jedna velika nepravda koja prema cijeloj populaciji pirotehničara traje od kraja devedesetih do danas, a to je činjenica da je razminiranje jedina djelatnost u Hrvatskoj gdje radnici imaju dvije plaće – jednu kad se radi, a drugu kad se ne radi. Bez obzira što to nije njihovom krivnjom – ako pada kiša, ako smrzne, ako ne mogu zbog tih uvjeta raditi, dobivaju plaću po minimalcu, znači 4.000 kuna bruto za takve uvjete, a kada se radi imaju plaću koja je ugovorena kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Mi smo to prošlo ljeto uspjeli dogovoriti za Mungos, njihova je plaća 15.000 kuna bruto”, rekao je Iveković.

U međuvremenu je na sastanku nakon potpisanog kolektivnog ugovora za Mungos zauzet zajednički stav predstavnika sindikata i obje udruge poslodavaca (Hrvatska udruga poslodavaca i Udruga poslodavaca u humanitarnom razminiranju) da se ide prema sklapanju granskog kolektivnog ugovora sličnog Mungosovom. Budući da je hrvatsko tržište razminiranja uneređeno i da u takvim uvjetima poslodavci ne mogu ispuniti uvjete za plaću jednaku plaći Mungosovih pirotehničara, zaključak je bio da se mora vidjeti što država treba poduzeti. Osim toga, poslodavci su izvijestili o količini sredstava koje bi trebalo osigurati da bi mogli poštovati takav kolektivni ugovor. Nakon što je na sastanku u HCR-u rečeno da HCR i MUP nemaju ništa protiv novoizračunatih cijena rada i radničkih prava, ali da imaju zamjerke za neke druge stavke o kojima se trebaju dogovoriti, dogovoren je novi sastanak za tjedan dana na kojemu će iznijeti svoj stav.

No, institucije koje se bave razminiranjem ponovno su postupile nemoralno: “Od tada su prošla tri mjeseca. Od tada se dogodio i smrtni slučaj. Od tada se dogodio još jedan vrlo bitan događaj – od tada je HCR raspisao natječaj za poslove koji će se odvijati u drugoj polovici ove godine po cijenama koje definitivno ne mogu servisirati novi kolektivni ugovor. Cijene su od 30 do skoro 50 posto niže od onoga što je u izračunima koje su poslodavci prezentirali sindikatima. Dakle, što mi smatramo problematičnim? Ako je bilo dogovoreno da će se napraviti izračuni, da će ih državne službe korigirati, onda smo očekivali da će po korigiranim cijenama ići natječaj, sve sa ciljem da se umanji pritisak na pirotehničare”, rekao je Iveković i potom opisao uvjete pod kojima pirotehničari danas rade: “U današnjim uvjetima pirotehničari su sami svjesni da moraju napraviti određeni broj kvadrata u danu da bi zaslužili plaću. Egzistencijalni pritisak je nad njima i pritisak da se dokazuju poslodavcima, da oni odrađuju isti broj kvadrata kao i svi drugi. Naravno da se pri tom pritisku zanemaruje onaj drugi aspekt koji je sigurno hrvatskim građanima daleko važniji – da se taj posao radi koncentrirano, s pažnjom, uz sigurnost i za život pirotehničara i onih koji će kasnije te terene koristiti. U svakom slučaju, rad je nesigurniji kad je čovjek pod pritiskom. Populacija od preko 600 pirotehničara danas živi pod stresom svakodnevno. Obavljaju jedan stresan posao sam po sebi i imaju dodatan strah za egzistenciju za koji mislimo da smo im svi mi ostali dužni skinuti s leđa. Smatramo da ovakav postupak da u HCR-u tri mjeseca nisu bila dovoljna da se odgovori na prijedlog izračuna, a u međuvremenu se prejudicira uvjete rada za drugu polovicu, nije korektan”.

Pirotehničari - razminiranje

Za razminiranje su ostali teški tereni na kojima posve sigurno ima mina, samo je pitanje koliko

Nakon ovakvog razvoja događaja Novi sindikat je nekoliko puta zatražio sastanak s ministrom unutarnjih poslova, a budući da odgovora nije bilo ni nakon posljednjeg stradavanja odlučili su pokrenuti širu kampanju: “Ocijenili smo da prosvjed nema smisla, vi dođete gore, a onda morate svaki puta iznova političarima objašnjavati o čemu se radi. Ovoga puta smo odlučili prvo sve političare informirati, a onda prosvjedovati ako ne ispune svoju zadaću, a to je zaštita općih interesa, pa i zaštita života i sigurnosti ostalih građana. Mi od zastupnika tražimo političku odluku – neka se ova država opredijeli da li je stav koji treba imati ovaj dosadašnji koji su sve hrvatske vlade promovirale, a to je da je važno razminirati što više kvadratnih metara za što više novaca, ili treba zauzeti drugi stav gdje je važnija sigurnost, bez obzira na to što ćemo za sigurnost i dostojanstvo pirotehničara malo smanjiti broj kvadrata koje ćemo razminirati u jedinici vremena”, objasnio je Iveković zahtjev sindikata.

Dio sastanaka s klubovima zastupnika odrađen je ovaj tjedan, dio još čeka idući. Do sada su sindikalisti naišli na podršku te je dogovoren rok od dva tjedna za izračune i provjeravanja uvjeta pod kojima bi se kolektivni ugovor mogao poštivati. Sindikati traže političku odluku od Vlade, a u slučaju da se Vlada ne može ili ne želi izjasniti, spremni su organizirati referendum, jer su sigurni da bi građani Republike Hrvatske podržali pirotehničarsku populaciju i da joj se omoguće dostojanstveni uvjeti rada: “Uvjereni smo u to i dosta nam je demagoških priča – mi vas podržavamo, ali ništa konkretno ne znamo ili ne možemo. Tu su pravila – Ustav, zakoni, pravila Europske unije, međunarodni zakoni i vjerojatno međuplanetarni. Sve to ometa naše političare da zaštite pirotehničare i sigurnost, a mi smo prošle godine izgubili tri života izravno i bilo je još nesreća. Bit će tih nesreća i dalje, dakle, ne želimo i mi bit demagozi, ali želimo biti sigurni da ne nosimo dio odgovornosti. Smatramo da se to hitno mora napraviti”, istaknuo je Iveković.

Pirotehničar Angel Arsov rekao je kakvo značenje kolektivni ugovor ima za pirotehničare: “Svi se pirotehničari slažu da kolektivni ugovor koji je trenutno potpisan za tvrtku Mungos postane granski kolektivni ugovor u sektoru razminiranja. Za nas bi to jako puno značilo jer onda više ne bi imali taj egzistencijalni pritisak – koliko radnih dana imaš – jer ovako nikad na kraju mjeseca ne znaš koliku ćeš plaću imati. Uglavnom su tu faktori na koje ne možeš utjecati, vremenske prilike koje uglavnom utječu na obavljanje našeg posla. To je jedna od osnovnih stvari koje želimo – granski kolektivni ugovor.”

Mi smo predložili rješenje – neka se ljudima da plaća koja se smatra plaćom dostojnom za takav posao, a u tom su zahtjevu bili, moram reći, čak i jako, jako skromni, i neka se ta plaća isplaćuje za mjesečni interval, od 1. do 31. Ne smatramo to nikakvim ogromnim zahtjevom, nikakvim nerealnim zahtjevom i smatramo da je to relativno lako ispuniti.

Kao što je gore u tekstu rečeno, minimalna bruto plaća pirotehničara za neradni mjesec iznosi 4.000 kuna bruto, a ona se povećava s brojem odrađenih dana. Dio poslodavaca drži se zadnjeg granskog kolektivnog ugovora koji je prestao važiti 31. prosinca 2013., po kojemu je plaća 13.000 bruto. Dio to ne čini, a ima i zaostataka u plaćama i dugovanja prema radnicima. Jedan od problema u sustavu razminiranja kod ovakvog dvostrukog izračuna plaća je što desetak tvrtki ima punu zaposlenost, a pirotehničari ostalih tridesetak tvrtki rade po 10, 12, 15 dana i prema tome dobivaju plaću. “Treba još nešto istaknuti”, rekao je Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata: “U pirotehničarskom žargonu postoji tzv. hlađenje. To se radi vrlo jednostavno, ako ne ispunjavaš apsolutno sve zahtjeve poslodavca, čak i kad nisu realni, ili nisu korektni, onda se u idućem mjesecu, periodu, ako nema puno zaposlenih, točno zna tko će biti kod kuće za tu minimalnu plaću.”

Kiš je dodao kako je dosta verbalne podrške i postupaka koji nisu u skladu s riječima: “Nama je već dosta da se jedno priča, a drugo radi. Ravnatelj HCR-a je rekao da podržava granski kolektivni ugovor, i podržava ga, podržava, onda napravi nešto što ga onemogućava, npr. raspiše natječaj po cijenama koje nisu adekvatne da bi se on mogao ispoštovati. Dosta nam je toga da nam ljudi koji su na određenim funkcijama govore – dajte vi predložite neko rješenje. Mi smo predložili rješenje – neka se ljudima da plaća koja se smatra plaćom dostojnom za takav posao, a u tom su zahtjevu bili, moram reći, čak i jako, jako skromni, i neka se ta plaća isplaćuje za mjesečni interval, od 1. do 31. Ne smatramo to nikakvim ogromnim zahtjevom, nikakvim nerealnim zahtjevom i smatramo da je to relativno lako ispuniti.”

Što se tiče operativnog dijela borbe za granski kolektivni ugovor, nakon što prođe rok od dva tjedna dogovoren za izračune uvjeta za sklapanje ugovora, očekuje se zajednički sastanak sindikata, udruga poslodavaca, HCR-a i predstavnika vlade o organiziranju ove djelatnosti u budućnosti. Tada će sindikalisti također zatražiti poništenje novootvorenih natječaja kojima se onemogućuje da od 1. srpnja ove godine pirotehničari imaju plaću po budućem kolektivnom ugovoru. Taj datum označava krajnji rok da na snagu stupe novi uvjeti rada. Budući da je neupitno da na teškim terenima koji su preostali ima mina i da je upitna samo količina, uvjete za potpisivanje kolektivnog ugovora nužno je hitno stvoriti, a zahtjev sindikata i radnika u razminiranju ispuniti. S obzirom na antiradnički karakter ove, kao i dosadašnjih vlada, sindikatu će u borbi sigurno biti potrebna podrška najprije svih radnika iz branše, zatim solidarnost pirotehničara Mungosa, a potom i krajnjih korisnika razminiranih površina.

Radnička pisma

Radnički portal kreće s objavljivanjem radničkih pisama te ovim putem pozivamo sve radnice i radnike da nam se obrate s pričom s vlastitog radnog mjesta koju bismo onda objavili (moguće je i anonimno) na portalu. Cilj radničkih pisama jest u konkretnom raskrinkavanju pojedinačnih slučajeva eksploatacije i u podizanju svijesti o stanju radničke klase danas u kapitalizmu.

Radnička pisma možete slati u inbox FB stranice Radničkog portala ili na e-mail: urednistvo@radnicki.org