Četiri željeznička sindikata jučer su poslala otvoreni dopis premijeru Plenkoviću i resornom ministru Butkoviću kako bi ih upozorili na čitav niz problema s kojima se Hrvatske željeznice danas susreću, te kako bi najavili opravdani prosvjed 22. 11., a lako moguće i generalni štrajk nakon toga. Njihov dopis prenosimo u cijelosti:

Poštovani predsjedniče Vlade RH Plenkoviću,

Poštovani ministre Butkoviću,

Hrvatske željeznice jedan su od značajnijih korisnika državnog proračuna, no istovremeno, Hrvatske željeznice uvjerljivo su najzanemareniji, najzapušteniji sektor u Republici Hrvatskoj.

Mi u sindikatima niz godina ukazujemo na izostanak obnove i modernizacije, na činjenicu da kapitalni remont pruga zaostaje na 1700 km, od ukupno 2700 km željezničke mreże, što je glavni uzročnik ne konkurentnosti željezničkih prijevoznika i pada udjela prijevoza željeznicom, a posljedično i gubitaka u poslovanju HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Loše upravljanje, izostanak investicija sve više ugrožava i samu sigurnost prometa.

Ukazujemo na izostanak kvalitetne i obvezujuće strategije prometnog razvitka, ukazujemo na iznimno loš i štetan Zakon o podjeli HŽ-a itd.

Niz godina kadroviranje na željeznici svodi se na političko uhljebljivanje, uz povremeno zadovoljavanje marginalnih političkih partnera i lokalnih stranačkih šerifa, pri čemu se u pravilu radi o kadrovima koji o upravljanju željeznicom znaju malo, ili nimalo.

No najgore je, a u zadnje vrijeme i sve česče, kadroviranje po zahtjevima pojedinih privatnih poduzetnika, raznoraznih stranačkih sponzora i donatora, koji se pojavljuju kao stakeholderi, a cilj im je kroz kadrovske akvizicije osigurati vlastiti priključak na državni proračun, kroz poslove sa željeznicom. Te njihove kadrovske akvizicije osiguravaju im poslove po povlaštenim cijenama, osiguravaju količinski pretjerane ili nepotrebne narudžbe ili poslove koje željeznica može obaviti i sama.

Kao stakeholderi-krvopije na iscrpljenom tijelu željeznice pojavljuju se pojedini poslovni konzultanti, dobavljači informatičke opreme i softvera, odvjetnička društva, građevinske tvrtke, proizvođači i dobavljači rezervnih dijelova za pruge i prijevozna sredstva itd.

Dobrim dijelom u tome leži razlog paradoksa, što je željeznica kao značajni korisnik državnog proračuna istovremeno i dalje podinvestirana, zastarjela i nekonkurentna. Jedino tako moglo se dogoditi to što su zadnje dvije Uprave HŽ Infrastrukture posve zanemarile kolektivno pregovaranje i dovele tvrtku i radnike u poziciju krajnje neizvjesnosti po pitanju ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. Unatoč našoj dobroj vjeri i strpljenju, vidljivo je da će se poslodavac uozbiljiti tek nakon što sindikati organiziraju obustavu rada i generalni štrajk radnika HŽ Infrastrukture. To nam nije cilj, no što nam drugo preostaje, nakon što poslodavac više od godinu dana izbjegava konkretne i ozbiljne pregovore koji bi rezultirali zaključivanjem novog Kolektivnog ugovora?

Obzirom na goruće probleme s kojima se suočava HŽ Cargo, a to su slabi rezultati rada službe prodaje, nedosljedno restrukturiranje koje ne prati potrebe rada (zbog čega restrukturiranje ne može dati zadovoljavajući efekt smanjenja troškova) te kronični nedostatak lokomotiva, radi čega prihod od prijevoza HŽ Carga kontinuirano i drastično pada, tražimo hitno poduzimanje odgovarajućih mjera. HŽ Cargo je 2011. prevezao 12,8 mln tona. U isto vrijeme Slovenske željeznice su prevozile 10,7 mln t, a Željeznice Federacije BiH 5 mln t. 2015. Danas HŽ Cargo prevozi manje od 9 mln t, SŽ 19,8 mln t, a ŽFBih 9 mln t.

HŽ Cargo se suočava s padom oko 30 %, SZ su porasle više od 50 %, a Željeznice FBiH porasle su čak za 55 %. lz navedenog svakom je jasno kako u HŽ Cargu mnogo toga ne valja. Kao titulari vlasnika Društva, nemate pravo gledati propadanje HŽ Carga i ništa ne poduzimati.

U cilju rješavanja nagomilanih problema i zaustavljanja propadanja željeznice, upućujemo Vam naše zahtjeve:

1. Tražimo donošenje nove Strategije prometnog razvitka i Nacionalnog programa željezničke infrastrukture, koje će osigurati ubrzanu obnovu i modernizaciju željezničke infrastrukture, s ciljem da se zaostatak kapitalnog remonta pruga godišnje smanji za
100 km, s ciljem povećanja konkurentnosti prijevoznika i sigurnosti željezničkog prometa.

2. Tražimo donošenje novog Zakona o podjeli HŽ-a, kojim bi se željezničke nekretnine stavile u funkciju i na brigu korisnika, a višak se komercijalizirao.

3. Tražimo organizacijsku transformaciju Hrvatskih željeznica ustrojem HŽ Holdinga (HŽ Grupa d.o.o.), koji bi bio vlasnik željezničkih društava, kroz koji bi bili racionalizirani i objedinjeni poslovi strateškog upravljanja, nekretnine, nabavni poslovi te financije i kontroling.

4. Tražimo da kadroviranje na željeznici bude isključivo na osnovi stručnosti i sposobnosti, a ne političko kadroviranje, niti koruptivno kadroviranje u korist „stakeholdera“ iz privatnog sektora.

5. Sukladno europskim direktivama tražimo donošenje mjera kojima će željeznički prijevoz, kao najučinkovitiji oblik kopnenog prijevoza koji je ekološki, energetski i ekonomski održiv, imati prednost i biti kralježnica intermodalnog prijevoza.
Kao jednu od nužnih mjera vidimo poticanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka, što čine i druge europske zemlje, a u interesu je ponajprije srednjih i malih poduzetnika, kao korisnika prijevoza, ali i HŽ Carga, kao nacionalnog prijevoznika.

6. Tražimo da odmah poduzmete korake za ozdravljenje HŽ Carga kroz imenovanje stručnog, tržišno usmjerenog managementa koji će zaustaviti trend strmoglavog pada prihoda i to jačanjem službe prodaje, restrukturiranjem isključivo prema potrebama rada i osiguranjem dovoljnog broja lokomotiva.

7. Tražimo zaključivanje Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture na razdoblje od 3 godine.

Ovim putem tražimo prijem i početak razgovora o rješavanju navedenih, gorućih problema željezničkog sektora, kao i o uvjetima zaključivanja kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o., koja predstavlja stožerno Društvo željezničkog sektora.

Ukoliko se oglušite na naš zahtjev, biti ćemo prisiljeni 22.11.2016. godine organizirati javni prosvjed na Trgu Svetog Marka, a nastavno pristupiti i organizaciji obustave rada, odnosno generalnog štrajka radnika HŽ infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o radu.

S poštovanjem,

Slavko Proleta, Predsjednik sindikata Infrastrukture HŽ

Zoran Maršić, Predsjednik Sindikata željezničara Hrvatske

Ivan Forgač, Predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara

Ivica Vilić, Predsjednik Sindikata branitelja i radnika Hrvatskih željeznica