Devetodnevni štrajk pirotehničara Mungosa urodio je plodom. Potpisan je sporazum kojim su ugovorena zahtjevana prava te je za 18. srpnja dogovoreno potpisivanje Kolektivnog ugovora, a borba se nastavlja u obliku pregovora za granski Kolektivni ugovor.

Pirotehničari državne tvrtke Mungos razminiranje d.o.o. započeli su štrajk 5. srpnja 2016. godine u kojemu su istaknuli zahtjeve za bruto plaćom od 15.000 kuna i dodatkom na minuli rad od 0,5 posto po godini staža. Na današnjem sastanku štrajkaškog odbora sa predstavnicima nadležnih institucija postignut je sporazum kojim su ispunjeni njihovi zahtjevi, a potpisivanje Kolektivnog ugovora dogovoreno je za ponedjeljak, 18. srpnja. Tada će se pirotehničari ponovno okupiti u Zagrebu, a za sada je dogovoren povratak na posao, no predsjednik Novog sindikata Mario Iveković istaknuo je da povratak ne znači kraj štrajka: “Postignut je sporazum, ali štrajk još nije završen, jer je sporazumom utvrđeno da će se kolektivni ugovor sklopiti najkasnije do ponedjeljka. Štrajkaški odbor odlučio je da će radnici u znak dobre volje biti na radilištu i raditi, međutim, ako se bilo što dogodi da ne dođe do sklapanja kolektivnog ugovora mi štrajk nastavljamo.” Rekao je kako su današnjim pregovorima zadovoljni, ali i naglasio kako konačnu odluku donose u ponedjeljak.

Video: Štrajk donio rezultate

Osim dogovora oko plaće i dodatka za minuli rad sporazumom je dogovoreno i reguliranje drugih materijalnih prava prema Zakonu o radu, a veoma bitna točka je i obveza stranki o potpisivanju granskog Kolektivnog ugovora koji bi stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, što znači da se s pregovorima treba krenuti odmah. Granski kolektivni ugovor uredio bi jednaka prava za 650 pirotehničara koji rade u 47 privatnih tvrtki i Mungosu, jedinoj tvrtki pod ingerencijom države.

Iako sam sporazum još ne znači potpisivanje ugovora, radnici i Novi sindikat svojom su ustrajnošću pokazali da itekako ima smisla boriti se za prava koja vlastitim radom svakodnevno zaslužuju, a za čije je srozavanje zaslužna loša upravljačka politika gdje su nekompetentni ljudi na upravljačkim pozicijama, država koja ne mari za svoje vlasništvo, a prvenstveno izbacivanje branše razminiranja na tržište. Ako se u ponedjeljak potpiše ugovor, Novi sindikat nastavlja borbu prema sklapanju granskog Kolektivnog ugovora, što je poticajan primjer nužnosti jedinstva radnika u javnom i privatnom sektoru.

Besplatno se pretplatite na dvotjedni izbor članaka Radničkog portala.